LVFA pievienojas nozaru manifestam EuropeActive programmai "Horizon 2025"

Autors:

baltcfitness

Nozaru manifests EuropeActive programmai "Horizon 2025"

Mēs, sporta un fitnesa klubu vadītāji, piegādātāji, digitālie un tehnoloģiju uzņēmumi, asociācijas, treneri un fitnesa profesionāļi, un apmācību sniedzēji, nozares plašsaziņas līdzekļi un citas ieinteresētās personas no visas Eiropas fitnesa un fizisko aktivitāšu nozares ekosistēmas, ar šo apliecinām, ka:

Lai nodrošinātu vis ilgspējīgāko nākotni mūsu nozarei, būt atzītiem fizisko aktivitāšu nodrošinātājiem, kas atbalsta iedzīvotāju sociālās un garīgās labklājības attīstību, un, lai īstenotu savu potenciālu, kā uzticams risinājums daudzām sabiedrības veselības problēmām, kas ietekmē Eiropas iedzīvotājus, mēs apņemamies:

Mūsu attiecīgās organizācijas atbalsta EuropeActive reprezentatīvo nostāju, ko nosaka tās misija, vīzija un pamatvērtības, sadarbībā ar tās nacionālajām asociācijām visā Eiropā, lai veicinātu turpmāk minēto kopējo prioritāšu un mērķu sasniegšanu, kā arī turpmākajos gados veiktu mūsu nozarei nepieciešamos pasākumus:

VESELĪBA

Apzinoties mūsu bagātīgo pieredzi saistībā ar sportu, brīvā laika pavadīšanu un atpūtu, mēs uzskatām, ka turpmākajos gados mums ir jākļūst par sociālās un garīgās veslelības, kā arī labklājības uzlabošanas atbalstītājiem, ar fizisko aktivitāšu nodrošināšanu ikvienam, vienlaicīgi popularizējot fizisko aktivitāšu nozīmi garīgās un fiziskās veselības veicināšanā.

DIGITALIZĀCIJA

COVID-19 pandēmija ir parādījusi visai mūsu nozares ekosistēmai, ka digitalizācija un fitnesa tehnoloģijas ir būtiski svarīgas, lai sasniegtu dažādus sabiedrības slāņus. Mums, kā nozarei, ir jāpaātrina digitalizācijas process fitnesa svērā, lai labāk izprastu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanu mūsu patērētājiem un paplašinātu tirgu ārpus pašreizējām fiziskajām un sociālajām robežām.

KOPIENA

Tiecoties ieņemt nozīmīgu vietu Eiropas sabiedrībā, mums jāturpina veidot uzticību ar mūsu kopienām. Kā aktīvi pilsoņi, mēs strādāsim, lai saskaņotu mūsu uzņēmumus un organizācijas ar konkrētiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tostarp vides aizsardzību un CO2 samazināšanu, kā arī izmantosim visiem iedzīvotājiem un patērētājiem draudzīgu pieeju.

STANDARTI

Lai kļūtu par nobriedušu nozari pārējās pasaules acīs, nepieciešama profesionāla identitāte un standarti mūsu darbaspēkam un izmantotajām iekārtām. Gan fitnesa profesionāļiem, gan uzņēmējdarbībai paredzētām telpām ir priekšnoteikumi, kas ir bastīti uz zinātnikiem pierādījumiem – radīt pievilcīgas darbavietas, kā arī profesijas, iegūt klientu uzticību un attīstīt sadarbību ar medicīnas profesionāļiem un veselības aprūpes sniedzējiem.

Kategorijās

Komentāri

Autors:

Antons

January 12, 2022

Ārstniecības procesā ir jānodrošina pacientu tiesību reāla, nevis formāla aizsardzība un stingri jāievēro cilvēka cieņas principi, uzskata veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Autors:

Antons

January 12, 2022

Ārstniecības procesā ir jānodrošina pacientu tiesību reāla, nevis formāla aizsardzība un stingri jāievēro cilvēka cieņas principi, uzskata veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Autors:

Antons

January 12, 2022

Ārstniecības procesā ir jānodrošina pacientu tiesību reāla, nevis formāla aizsardzība un stingri jāievēro cilvēka cieņas principi, uzskata veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Komentēt

Jūsu komentārs tiek izskatīts un drīzumā tiks publicēts.
Lūdzu pārbaudiet visus laukus.

Līdzīgi raksti