Par mums

Mūsu mērķi

Sniegt ievērojamu ieguldījumu sabiedrības veselības veicināšanā un profilaksē.

Klubu apmeklētāju skaita palielināšana un vecuma struktūras paplašināšana.

Fitnesa dalības maksas iekļaušana attaisnotajos izdevumos.

Profesionālo standartu apstiprināšana un ieviešana attiecībā uz klubu darbību un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu, kā arī godīgas konkurences veicināšanu.

Klubu vadības un personāla apmācība un tālākizglītība.

Veidot veiksmīgu sadarbību ar Valsts un Pašvaldību institūcijām.

Sistemātiski pilnveidot fitnesa trenera profesijas standartu.

Veicināt nodokļu optimizēšanu (samazināt PVN likmi) attiecībā uz veselības veicināšanas un uzturēšanas pakalpojumiem.

Sazinaties

Mūsu Vīzija

Kļūt par Latvijas fitnesa un fizisko aktivitāšu nozares vadošo pārstāvi.

Mūsu misija

Veicināt veselīgu dzīvesveidu un pievērst arvien vairāk Latvijas iedzīvotājus fiziski aktīvam dzīvesveidam. Veicināt visu to organizāciju intereses, kuras strādā, lai panāktu, ka vairāk cilvēku kļūst aktīvāki.

Kas mēs esam?

Biedrība „Latvijas veselības un fitnesa asociācija” dibināta 2007. gada 30. oktobrī, ar mērķi apvienot vadošo fitnesa klubu kā darba devēju (juridisko personu) pārstāvjus, nozares speciālistus – trenerus un augstskolu mācībspēkus, lai attīstītu fitnesa un veselības nozari, kā arī veicinātu sabiedrības fiziskās aktivitātes un uzlabotu kopējo sabiedrības veselības stāvokli Latvijā.